dinsdag 12 april 2016

Stage

Veel onderzoeksverslagen zijn gebaseerd op een stage die tijdens de studie werd gevolgd. Een regelmatige terugkerende vraag is: Hoe verwijs ik naar informatie die ik van mijn stageplaats heb gekregen?
Bij deze vraag zijn twee zaken van belang: is de informatie vertrouwelijk en hoe is de informatie beschikbaar gesteld?

Vertrouwelijke informatie

Het mag duidelijk zijn dat vertrouwelijke informatie – denk hierbij aan een patiëntendossier, gegevens van leerlingen of bedrijfsinformatie – niet toegankelijk is voor buitenstaanders en vaak zelfs binnen de organisatie niet door iedereen geraadpleegd kan worden. Er wordt alleen naar verwezen in de tekst als een persoonlijke mededeling en niet in een bronnenlijst. Hier is al eerder een blogbericht aan gewijd, zie Patiëntendossier.

Rapporten en jaarverslagen

De meeste organisaties publiceren hun jaarverslagen en rapporten online. Hier wordt naar verwezen als naar een internetbron. Enkele voorbeelden:
Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen. (2016). Jaarverslag 2015. Gedownload op 11 april 2016, van http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1704628/Jaarverslag_2015.pdf
Stichting IZZ. (2015). Jaarrapport zorggebruik 2014: Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers. Gedownload op 11 april 2016, van https://stichtingizz.nl/uploads/content/file/Jaarrapport%20zorggebruik%202014.pdf
Wanneer documenten uit bovenstaande voorbeelden alleen op papier beschikbaar zijn is de verwijzing:
Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen. (2016). Jaarverslag 2015. Nijmegen: Auteur.
Stichting IZZ. (2015). Jaarrapport zorggebruik 2014: Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers. Apeldoorn: Auteur.
Merk hierbij op dat omdat de auteur en de organisatie identiek zijn achter de plaatsnaam Auteur komt te staan.

Documenten achter inlog
Als een document wel online staat maar alleen toegankelijk is na een inlog is de informatie slechts voor een beperkt aantal mensen beschikbaar. Bekijk eerst of de inhoud van het document vertrouwelijk is, zo ja, verwijs hier naar als een persoonlijke mededeling. Wanneer het om algemene informatie gaat, bedenk dan wie de lezer(s) van de tekst zal/zullen zijn.

Zit de stagebegeleider erbij dan heeft het zin om naar het document te verwijzen als een internetbron, vermeld dan de link naar het intranet.
Is dat niet het geval, kies dan weer voor de optie persoonlijke mededeling, zie voor een toelichting Patiëntendossier. In de tekst wordt de naam van de organisatie genoemd en dat datum waarop die informatie is ontvangen, bijvoorbeeld:
… in het Jaarrapport zorggebruik 2014 (Stichting IZZ, persoonlijke mededeling, 11 april 2016) wordt melding gemaakt van …
Documenten direct van stagebegeleider
Informatie verstuurd via e-mail of een los Word-document dat de stagebegeleider beschikbaar stelt valt in de categorie persoonlijke mededeling (of, voor wie dat mooier vindt staan, persoonlijke communicatie):
... van onze stagebegeleider J. Jansen (persoonlijke mededeling, 11 april 2006) ontvingen we ...
Wordt met deze informatie een tabel of figuur samengesteld, noteer dan onder de afbeelding:
Opmerking. Gegevens afkomstig van [naam organisatie], dag maand jaar.
Het is hier niet nodig om 'persoonlijke mededeling' toe te voegen.
Voor alle situaties geldt: overleg met de stagebegeleider bij twijfel over het hergebruik van de beschikbaar gestelde informatie.
   

4 opmerkingen:

 1. Hoi APA-team,

  Vanuit meerdere jaarverslagen heb ik een berekening gemaakt van de toename van het percentage mannelijke en vrouwelijke medewerkers binnen een organisatie over een paar jaar. Deze informatie heb ik uit meerdere jaarverslagen gehaald (2006 tot 2016). Hoe verwijs ik hier naar in de tekst en in mijn bronnenlijst?

  Alvast bedankt!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zijn de jaarverslagen (online) te raadplegen? Zo ja, dan kun je er bijvoorbeeld als volgt naar verwijzen:

   … berekening gemaakt op basis van elf jaarverslagen (Naam organisatie, 2006-2016) …

   In de bronnenlijst moet je wel ieder jaarverslag apart noemen.

   Verwijderen
 2. Hallo,

  Voor mijn stageverslag wil ik in de bijlage organisatieschema's opnemen als figuren. Deze zijn alleen beschikbaar na inlog op intranet van het bedrijf en zijn gedownload als los bestand (niet uit een jaarverslag). Hoe moet ik deze figuur noemen in de bijlage en moet ik de bron opnemen in de bronvermelding?  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Omdat de schema’s afkomstig zijn van intranet noem je deze niet in de bronnenlijst. In de bijlage(n) noteer je wel de herkomst van de schema’s, bijvoorbeeld “Organisatieschema afkomstig van [naam bedrijf], dag maand jaar”. Het is ook raadzaam om aan het bedrijf te vragen hoe men vermeld zou willen worden.

   In het voorwoord of dankwoord kun je het bedrijf eventueel hier ook voor bedanken, bijvoorbeeld "met dank aan [naam bedrijf] voor het gebruik van de organisatieschema's in de bijlagen", maar dit is niet verplicht.

   Verwijderen